66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy „Cenrtum Biznesu i Promocji Kadr” Sp. z o.o.

tytuł projektu: Finansowa Kariera w Hotelarstwie

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Ostrowiec Świętokrzyski 27-400

„Cenrtum Biznesu i Promocji Kadr” Sp. z o.o.

Suma dof. – 49853

Suma dof. UE – 42375,05

co to jest kila
, spis powszechny: loteria
, kolektywizm i indywidualizm
, cytaty sztuki walki

yyyyy

POKL.06.03.00-26-017/11-00

(6612228921)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

1/27/2012 – 9/30/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)