66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Caritas Diecezji Rzeszowskiej

tytuł projektu: Kierunek Praca

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Rzeszów 35-006

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Suma dof. – 475761,25

Suma dof. UE – 404397,06

zniesienie obostrzeń kwiecień 2021
, koronawirus liczba zachorowań
, biskupi
, tsunami
, cena ropy wykres 10 lat
, emerytura dla kobiet
, lockdown sierpień
, czy butla z gazem może stać na słońcu

yyyyy

POKL.06.01.01-18-054/07-03

(8131008957)

Kościół katolicki oraz inne kościoły i związki wyznaniowe

00 Nie dotyczy

12/19/2008 – 2/28/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)