66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Biuro Consultingowo – Handlowe „Gwarancja” Jan Guss

tytuł projektu: Centrum Aktywności 45+

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Poznań 61-894

Biuro Consultingowo – Handlowe „Gwarancja” Jan Guss

Suma dof. – 275235

Suma dof. UE – 233949,75

do kiedy wnioski 500 plus 2022
, subwencja oświatowa 2019 na jednego ucznia
, s8 wrocław kłodzko
, co znaczy tj
, urząd wojewódzki cudzoziemcy

yyyyy

POKL.06.01.01-16-082/09-01

(7820012537)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

6/3/2011 – 6/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)