66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

tytuł projektu: PRACA – GOTOWI – START! – aktywizacja osób niepełnosprawnych

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Białystok 15-441

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Suma dof. – 370146,67

Suma dof. UE – 314624,67

oswiata poznan
, polsko białoruska granica
, subwencja oświatowa 2019 na jednego ucznia
, pacjent goc
, zakażenia koronawirusa 19 października

yyyyy

POKL.06.01.01-20-020/13-00

(5422098509)

fundacja

00 Nie dotyczy

12/9/2013 – 6/30/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)