66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy BD Center Paweł Walawender

tytuł projektu: SKUTECZNIE PRZECIW DŁUGOTRWAŁEMU BEZROBOCIU- Podniesienie efektywności wsparcia dla bezrobotnych długotrwale poprzez zapewnienie instytucjom rynku pracy dostępu do informacji.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Zaczernie 36-062

BD Center Paweł Walawender

Suma dof. – 401120

Suma dof. UE – 340952

ludnosc ukrainy
, agenda 2030 szczepienia
, próbny egzamin ósmoklasisty 2022 — kiedy
, zasady podróżowania
, bmi 22
, szkolenie autoprezentacja
, niebo i piekło
, niger stolica
, zutylizuje
, mediana wzór
, jak starać się o grupę inwalidzką

yyyyy

POKL.06.01.01-18-168/08-03

(8132244298)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

6/16/2009 – 8/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)