66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy BD Center Consulting Paweł Walawender

tytuł projektu: Podniesienie efektywności wsparcia dla bezrobotnych długotrwale poprzez zapewnienie instytucjom rynku pracy dostępu do informacji

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Rzeszów 35-301

BD Center Consulting Paweł Walawender

Suma dof. – 335200

Suma dof. UE – 284920

dap incoterms 2020
, wyjazd do niemiec grudzień 2021
, krs jak sprawdzić
, dr cline ile dzieci
, nowe obostrzenia 7 stycznia 2022
, portal zaufany

yyyyy

POKL.06.01.01-26-031/08-01

(8132244298)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

11/17/2008 – 3/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)