66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy ASK Consulting Group Aneta Sędzikowska – Konecka

tytuł projektu: Nowa wiedza – lepsza przyszłość

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Mazowieckie

Piastów 05-820

ASK Consulting Group Aneta Sędzikowska – Konecka

Suma dof. – 49977,04

Suma dof. UE – 42480,48

śląskie techniczne zakłady naukowe
, nowe terminy zapisów na szczepienia
, dofinansowanie do dekodera tv
, konferencja premiera kiedy następna
, średnia excel

yyyyy

POKL.06.03.00-14-002/10-00

(5341147149)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

2/21/2011 – 6/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)