66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

tytuł projektu: NOWA SZANSA – budowanie potencjału zawodowego i aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatu ostrowieckiego

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Ostrowiec Świętokrzyski 27-400

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Suma dof. – 685436,39

Suma dof. UE – 582620,93

poziom zaszczepienia w polsce
, nie mo
, prokuratura okręgowa w kielcach
, co z wakacjami 2021

yyyyy

POKL.06.01.01-26-041/08-05

(6612054183)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

10/15/2009 – 11/30/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)