66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.

tytuł projektu: Pracownik na +5(0)-szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych po 50-tym roku życia

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Rzeszów 35-111

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.

Suma dof. – 1325755

Suma dof. UE – 1126891,75

odpady zmieszane
, konferencja 21.01
, pan z mazurskiego miasta
, egipt test na lotnisku
, zamkniecie szkol 2021 listopad

yyyyy

POKL.06.01.01-18-033/12-01

(8133545688)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

2/27/2013 – 3/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)