66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy ABAKUS Konsulting R. Żmuda Spółka Jawna

tytuł projektu: Nowe kwalifikacje – nowe możliwości zawodowe dla osób bezrobotnych

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Rzeszów 35-061

ABAKUS Konsulting R. Żmuda Spółka Jawna

Suma dof. – 600478

Suma dof. UE – 510406,3

76200
, sts statystyki
, dania belgia skrót
, produkty rolne
, co to jest lean management

yyyyy

POKL.06.01.01-26-034/08-04

(8133545688)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

5/15/2009 – 7/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)