66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy ABAKUS Konsulting R. Żmuda Spółka Jawna

tytuł projektu: Wsparcie, szkolenie, staż, zatrudnienie – program aktywizacji bezrobotnych kobiet z województwa podkarpackiego

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Rzeszów 35-061

ABAKUS Konsulting R. Żmuda Spółka Jawna

Suma dof. – 658182

Suma dof. UE – 559454,7

relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych
, obecne konflikty zbrojne
, arimr do kiedy wnioski
, gmina strzyżów

yyyyy

POKL.06.01.01-18-054/09-02

(8133545688)

spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

3/24/2010 – 1/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)