65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Województwo Lubuskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

tytuł projektu: Szkolenia dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia województwa Lubuskiego

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubuskie

Zielona Góra 65-036

Województwo Lubuskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Suma dof. – 226923,65

Suma dof. UE – 226923,65

bumper super 490 ec
, zezwolenie na pracę typu a
, gdzie zgłosić przemoc domową
, mapa koronawirusa w polsce

yyyyy

POKL.06.01.02-08-002/09-00

(9730045994)

wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

9/22/2009 – 12/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)