65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

tytuł projektu: Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Zachodniopomorskie

Szczecin 70-383

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Suma dof. – 7197340,01

Suma dof. UE – 6797487,79

ranking liceów warszawa 2019
, z 1
, ile jest zakazen dzisiaj
, polibiusz
, 197kk

yyyyy

POKL.06.01.02-32-001/08-01

(8512680829)

wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

3/30/2010 – 12/31/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)