65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Samorząd Województwa Lubelskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

tytuł projektu: Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – pilotaż

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Lublin 20-022

Samorząd Województwa Lubelskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Suma dof. – 600000

Suma dof. UE – 510000

zdalne nauczanie od kiedy 2021 2022
, gesty niewerbalne
, autochton
, dodatek osłonowy jak wypełnić wzór

yyyyy

POKL.06.01.02-06-001/10-00

(7121936939)

wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

6/15/2010 – 2/28/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)