65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

tytuł projektu: Inwestycja w kadry – II edycja

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Dolnośląskie

Trzebnica 55-100

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

Suma dof. – 552514,28

Suma dof. UE – 552514,28

olimpiada wyniki dzisiejsze
, angela merkel
, centralne ogrzewanie indywidualne
, wysokość nad poziomem morza

yyyyy

POKL.06.01.02-02-005/10-02

(9151566514)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

7/24/2012 – 11/30/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)