65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

tytuł projektu: Inwestycja w kadry

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Dolnośląskie

Trzebnica 55-100

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

Suma dof. – 495577,67

Suma dof. UE – 495577,68

gddik
, 28 maja obostrzenia
, olimpiada 8 sierpnia
, przedmiescia po ang
, iwony petry
, dzien depresji 2021
, pobyt na wegrzech

yyyyy

POKL.06.01.02-02-017/08-02

(9151566514)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

10/11/2010 – 11/30/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)