65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie

tytuł projektu: WSPARCIE DZIAŁAŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO I POŚREDNICTWA PRACY W POWIECIE STASZOWSKIM

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Staszów 28-200

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie

Suma dof. – 232256,04

Suma dof. UE – 232256,04

centralna ewidencja pojazdów i kierowców
, nad wisłą 24
, konferencja ministra zdrowia 5.11
, cytaty motywacja
, brzuza
, mandaty 24

yyyyy

POKL.06.01.02-26-006/08-05

(8661293380)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

3/31/2010 – 4/30/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)