65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie

tytuł projektu: Nasza wiedza połową Waszego sukcesu

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Kujawsko-pomorskie

Radziejów 88-200

Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie

Suma dof. – 52944,55

Suma dof. UE – 52944,59

izolacja przed 15 lutego
, kategoria a wojsko
, informacja o firmie
, pole biwakowe
, rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej
, stochastyczny

yyyyy

POKL.06.01.02-04-019/08-04

(8891248443)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

11/20/2008 – 3/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)