65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie

tytuł projektu: Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia oraz analiza i prognozowanie rozwoju rynku pracy w powiecie pajęczańskim

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Pajęczno 98-330

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie

Suma dof. – 92947,97

Suma dof. UE – 92947,97

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
, gmina golina
, poland average salary
, urzad warszawa praga

yyyyy

POKL.06.01.02-10-010/08-02

(7721965464)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

3/12/2009 – 6/30/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)