65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

tytuł projektu: Rozwój kadr kluczem do sukcesu

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Kielce 25-620

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Suma dof. – 1546554

Suma dof. UE – 1546554

bank siedlec
, euro holandia ukraina
, blogi motywacyjne
, trojany

yyyyy

POKL.06.01.02-26-006/10-00

(9590829453)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

5/14/2010 – 1/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)