65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

tytuł projektu: Strzał w dziesiątkę II

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Gliwice 44-100

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Suma dof. – 561120,05

Suma dof. UE – 561120,05

kzk gop 808
, dane z ministerstwa zdrowia
, pur kraj
, foreigners office warsaw

yyyyy

POKL.06.01.02-24-021/09-01

(6312262256)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

9/28/2010 – 12/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)