65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Wadowicki – Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

tytuł projektu: Nawigator rynku pracy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Małopolskie

Wadowice 34-100

Powiat Wadowicki – Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

Suma dof. – 127039,64

Suma dof. UE – 127039,64

myśliborska 1
, inspektorat transportu drogowego raszyn
, jałówka
, rejestracja cwl
, zegluga

yyyyy

POKL.06.01.02-12-008/08-02

(5512128125)

wspólnota samorządowa – powiat

00 Nie dotyczy

8/11/2009 – 11/30/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)