65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Szczycieński/Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

tytuł projektu: Kapitał wiedzy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Warmińsko-mazurskie

Szczytno 12-100

Powiat Szczycieński/Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Suma dof. – 349350

Suma dof. UE – 349350

grupy krwi procentowo
, hdi adres
, dopiewo
, co robić podczas kwarantanny
, emerytura rolnicza bez przekazania gospodarstwa od kiedy
, uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
, znajdź liczbę a wiedząc że
, poznań urząd miasta
, jrg swiecie

yyyyy

POKL.06.01.02-28-023/08-02

(7451630072)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

10/29/2010 – 12/31/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)