65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Śremski – Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

tytuł projektu: Profesjonalny pracownik.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Śrem 63-100

Powiat Śremski – Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Suma dof. – 380000

Suma dof. UE – 380000

dental care żywiec
, rozpoznaj zjawiska przedstawione na wykresie
, najpopularniejsze męskie imiona
, dowód osobisty wymiary
, surowiec wtórny
, radio akadera
, aktywne sluchanie
, gus liczba ludności

yyyyy

POKL.06.01.02-30-010/09-01

(7851633200)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

4/21/2010 – 12/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)