65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Sierpecki-Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

tytuł projektu: Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Mazowieckie

Sierpc 09-200

Powiat Sierpecki-Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

Suma dof. – 67320

Suma dof. UE – 67320

polski ład co to
, www.geoportal.gov.pl
, ciechanów forum
, kto jest zwolniony z płacenia abonamentu rtv
, rtęć po angielsku

yyyyy

POKL.06.01.02-14-012/08-01

(7761487031)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

12/2/2008 – 4/30/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)