65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat sanocki – Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

tytuł projektu: Sprawne działanie

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Sanok 38-500

Powiat sanocki – Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku

Suma dof. – 248030

Suma dof. UE – 248030

izrael dania
, liczba osób powyżej 70 roku życia w polsce
, ksiega wieczysta nr
, ubezwlasnowolnienie
, bip gorlice
, kuwejt
, budowanie relacji międzyludzkich

yyyyy

POKL.06.01.02-18-018/08-02

(6871259655)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

12/19/2008 – 12/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)