65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat rzeszowski – Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

tytuł projektu: Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Rzeszów 35-242

Powiat rzeszowski – Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Suma dof. – 885275

Suma dof. UE – 885275

ministerstwo zdrowia szkoła
, szczepienie covid białystok
, www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19.
, jeziorany bip
, gmina nidzica
, stopien bravo
, wyjaśnij czym są gatunki wskaźnikowe podaj przykłady ich zastosowania
, cena diesla
, pulsujące światło krzyżówka
, najlepsze telefony 2021
, szczepienia github io slaskie

yyyyy

POKL.06.01.02-18-017/09-01

(8131463070)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

12/30/2013 – 12/31/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)