65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Rypiński – Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie

tytuł projektu: Kompetentna kadra na rynku pracy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Kujawsko-pomorskie

Rypin 87-500

Powiat Rypiński – Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie

Suma dof. – 81136,75

Suma dof. UE – 81136,75

wojskowa służba zdrowia
, 9 wrocław
, kiedy będzie wypłacana 14 emerytura
, gdzie leży słowenia
, rezydent długoterminowy ue co daje
, paweł drobek
, rzad zmienia przepisy o rentach
, przejścia graniczne ze słowacją
, wiceministrowie

yyyyy

POKL.06.01.02-04-011/12-00

(8921160599)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

3/14/2013 – 12/31/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)