65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Płocki/Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

tytuł projektu: „Twój nowy zawód-szansą dla innych”

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Mazowieckie

Płock 09-400

Powiat Płocki/Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Suma dof. – 471669,25

Suma dof. UE – 471669,25

węgry powierzchnia
, stat gov pl
, urząd gminy gniezno
, butisan duo etykieta

yyyyy

POKL.06.01.02-14-024/09-02

(7742416171)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

7/19/2010 – 12/31/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)