65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Piotrkowski

tytuł projektu: Profesjonalny partner na rynku pracy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Piotrków Trybunalski 97-300

Powiat Piotrkowski

Suma dof. – 312046,9

Suma dof. UE – 312046,9

przyjazd z holandii do polski
, bravo alarm
, derealizacja test
, ceny trzody chlewnej 2022
, tunel na zakopiance
, angela merkel
, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 2021 monitor polski

yyyyy

POKL.06.01.02-10-011/08-04

(7712314810)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

2/2/2009 – 3/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)