65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Pajęczański

tytuł projektu: Profesjonalni II

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Pajęczno 98-330

Powiat Pajęczański

Suma dof. – 114741,14

Suma dof. UE – 114741,14

teoria oczekiwan
, dzień drogowca
, pdf to xlsx
, powierzchnia ziemi
, wskaźnik referencyjny
, dofinansowanie termomodernizacji
, zse leszno

yyyyy

POKL.06.01.02-10-016/10-00

(5080013489)

wspólnota samorządowa – powiat

00 Nie dotyczy

7/19/2010 – 6/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)