65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat niżański – Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

tytuł projektu: Efektywny Urząd

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Nisko 37-400

Powiat niżański – Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Suma dof. – 246500

Suma dof. UE – 246500

restrykcje od 4 maja
, system informacji medycznej
, polski ład dla dzieci
, czy obostrzenia będą przedłużone
, zasady kwarantanny od 25 stycznia
, nowy ład morawiecki
, rwe stoen
, zasiłek covidowy

yyyyy

POKL.06.01.02-18-013/08-02

(8651119189)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

12/19/2008 – 12/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)