65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Malborski/Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

tytuł projektu: Nowa kadra – nowe możliwości. Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Pomorskie

Malbork 82-200

Powiat Malborski/Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Suma dof. – 144651,05

Suma dof. UE – 144651,05

kwarantanna od 25 stycznia 2022
, islamski bóg
, e-wniosek plus 2021
, plan zabudowy
, optan
, uniwersytet w bydgoszczy
, obligacje skarbu państwa
, koronawirus 11 czerwca 2021
, pit 2 nowy ład
, zasiłek rodzinny 2022

yyyyy

POKL.06.01.02-22-006/10-01

(5791513795)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

7/27/2011 – 12/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)