65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Łowicki

tytuł projektu: Profesjonalna kadra – kluczem do sukcesu

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Łowicz 99-400

Powiat Łowicki

Suma dof. – 153277,59

Suma dof. UE – 153277,6

środowiskowy dom samopomocy
, najpopularniejsze reklamy telewizyjne
, instrukcja wypełniania wniosku o płatności bezpośrednie 2022
, wskaż równość prawdziwą

yyyyy

POKL.06.01.02-10-005/10-01

(8341547057)

wspólnota samorządowa – powiat

00 Nie dotyczy

8/31/2010 – 5/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)