65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Łódzki Wschodni

tytuł projektu: Inwestycja w kadrę II

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Łódź 93-121

Powiat Łódzki Wschodni

Suma dof. – 90992,52

Suma dof. UE – 90992,52

gmina rybczewice
, piramida wieku polska
, estoński cit co to
, realny pkb
, dekoder dvb t2 dofinansowanie wniosek
, miasto na litwie

yyyyy

POKL.06.01.02-10-017/11-00

(7251838572)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

8/16/2011 – 12/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)