65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Łęczyński/Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

tytuł projektu: Siła wiedzy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Łęczna 21-010

Powiat Łęczyński/Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

Suma dof. – 241349,34

Suma dof. UE – 241349,34

co zrobic po urodzeniu dziecka
, rejestracja tlw
, naczyniak wątroby icd 10
, wypis z licencji transportowej
, ile zdjęć do dowodu

yyyyy

POKL.06.01.02-06-019/09-00

(7132149895)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

3/24/2010 – 3/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)