65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Kutnowski

tytuł projektu: PROFESJONALIŚCI VI

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Kutno 99-300

Powiat Kutnowski

Suma dof. – 76398

Suma dof. UE – 76398

zgłoszenie zbycia
, podział administracyjny polski
, secemin
, rejestracja lra
, błąd aplikacji empatia
, wyniki badan
, bilans kwartalny

yyyyy

POKL.06.01.02-10-013/12-02

(7752588040)

wspólnota samorządowa – powiat

00 Nie dotyczy

5/22/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)