65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat krasnostawski/Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

tytuł projektu: Profesjonalni w zawodzie

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Krasnystaw 22-300

Powiat krasnostawski/Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

Suma dof. – 99853,52

Suma dof. UE – 99853,51

wojewodztwo podlaskie
, poznan mapa
, ceny gruntów leśnych 2020
, zasiłek macierzyński
, koronawirus 3 marca 2021
, jak być bardziej otwartym
, minimalny wkład własny 2021
, przeciętne zużycie wody na 1 osobę m3 2020
, święto wojska polskiego 2021
, oddawanie krwi tatuaż
, wyniki konkursu
, swiadczenia na dziecko
, zus marzec 2021
, modele motywowania
, program klub
, ilosc godzin czerwiec 2022

yyyyy

POKL.06.01.02-06-012/10-01

(5641505564)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

1/14/2011 – 1/31/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)