65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Kolski – Powiatowy Urząd Pracy w Kole

tytuł projektu: Rozwój pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w PUP w Kole

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Koło 62-600

Powiat Kolski – Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Suma dof. – 170754,12

Suma dof. UE – 170754,12

marek dworak
, alior bank – oddział warszawa
, ukraina bosnia i hercegowina
, czerwona flaga
, wskaźnik płynności bieżącej
, grupy do szczepienia

yyyyy

POKL.06.01.02-30-017/11-01

(6661065896)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

3/23/2012 – 11/30/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)