65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat kolbuszowski – Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

tytuł projektu: PROGNOZA, DIAGNOZA, POMOC

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Kolbuszowa 36-100

Powiat kolbuszowski – Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Suma dof. – 126500

Suma dof. UE – 126499,55

umowa zlecenie ze stawka godzinowa wzór
, co po 31 stycznia
, ustawa o ochronie przeciwpożarowej 2021
, po kl
, raport covid 19

yyyyy

POKL.06.01.02-18-006/08-02

(8141268571)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

12/19/2008 – 12/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)