65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat janowski/Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

tytuł projektu: Aktywny pośrednik pracy II

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Janów Lubelski 23-300

Powiat janowski/Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

Suma dof. – 191546,08

Suma dof. UE – 191546,08

botm świadectwo kierowcy
, emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969
, czerwona wstążka symbol
, gmina cegłów
, wniosek o login i hasło arimr

yyyyy

POKL.06.01.02-06-020/10-00

(8621007592)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

1/18/2011 – 6/15/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)