65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Iławski/Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

tytuł projektu: Lepszy Urząd – Wspólna korzyść

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Warmińsko-mazurskie

Iława 14-200

Powiat Iławski/Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Suma dof. – 120600

Suma dof. UE – 120600

stefan meller
, eurostat
, ustawa polski ład pdf
, wzór na sprawność
, powiat szydłowiecki

yyyyy

POKL.06.01.02-28-006/12-00

(7441528952)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

6/26/2012 – 3/31/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)