65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat hrubieszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie

tytuł projektu: „Kadra 2012”

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Hrubieszów 22-500

Powiat hrubieszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie

Suma dof. – 117305,1

Suma dof. UE – 117305,1

pesel для українця 2022
, obostrzenia 17 stycznia
, dla kogo 500+
, krwiodactwo
, pośrednik ubezpieczeniowy
, litwa granica
, urząd gminy osielsko

yyyyy

POKL.06.01.02-06-008/11-00

(9191250711)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

2/24/2012 – 12/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)