65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Gołdapski/Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

tytuł projektu: Z myślą o przyszłości

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Warmińsko-mazurskie

Gołdap 19-500

Powiat Gołdapski/Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

Suma dof. – 240000

Suma dof. UE – 240000,05

einreise nach polen
, kwarantanna dla domowników
, mlody rolnik lista 2020
, więzi organizacyjne
, podstawowe narzędzia marketingu
, które miejsce zajmuje polska w tokio
, do kiedy składać świadectwa do liceum

yyyyy

POKL.06.01.02-28-020/08-06

(8471462141)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

4/23/2012 – 6/30/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)