65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Chełmski / Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

tytuł projektu: Akademia kompetencji

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Chełm 22-100

Powiat Chełmski / Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Suma dof. – 44837,5

Suma dof. UE – 44837,5

wodociągi inowrocław
, płatnik składek
, ustawa o powszechnym obowiązku obrony 2022
, wskaźnik rotacji należności
, centralny rejestr działalności gospodarczej
, bazie
, minimalna płaca za godzinę
, noclegi w polsce
, level zielona góra

yyyyy

POKL.06.01.02-06-008/14-00

(5631057236)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

7/10/2014 – 6/30/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)