65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Braniewski/Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

tytuł projektu: Wzmacniamy kadrę

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Warmińsko-mazurskie

Braniewo 14-500

Powiat Braniewski/Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Suma dof. – 136173,72

Suma dof. UE – 136173,67

kiedy wielkopolska wraca do szkoły
, wniosek na dodatek osłonowy pdf
, dofinansowanie na komputer
, ważność certyfikatu ozdrowieńca
, 15 sierpnia 2022
, eksport netto
, punkty szczepień podlaskie

yyyyy

POKL.06.01.02-28-011/12-04

(5821491355)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

9/9/2015 – 6/30/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)