65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat bieszczadzki – Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych

tytuł projektu: Profesjonalna aktywizacja zawodowa w powiecie bieszczadzkim

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Ustrzyki Dolne 38-700

Powiat bieszczadzki – Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych

Suma dof. – 288150

Suma dof. UE – 288150

stacja benzynowa
, ekuz profil zaufany
, e dowód aktywacja
, co to jest regresja
, czy można jeździć do czech
, www.home.pl logowanie
, apis etykieta

yyyyy

POKL.06.01.02-18-001/09-03

(6891003290)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

12/30/2013 – 12/31/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)