65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Miasto Kalisz / Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

tytuł projektu: Kaliski rynek pracy – szanse i zagrożenia.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Kalisz 62-800

Miasto Kalisz / Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

Suma dof. – 352473,75

Suma dof. UE – 352473,75

przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 2021 monitor polski
, czy w pociągu trzeba mieć maseczkę 2022
, dom opieki społecznej
, opolskie

yyyyy

POKL.06.01.02-30-008/09-01

(6181032282)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

4/23/2010 – 4/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)