65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Gmina Miasto Olsztyn/Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

tytuł projektu: Inwestycja w kadry

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Warmińsko-mazurskie

Olsztyn 10-450

Gmina Miasto Olsztyn/Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Suma dof. – 170085

Suma dof. UE – 170085

piramida maslowa przykłady
, boczna ściana wyrobiska w kopalni
, 1 ha to ile a
, nowe obostrzenia od 26 czerwca
, podróż do turcji

yyyyy

POKL.06.01.02-28-012/12-02

(7393127639)

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

9/8/2015 – 6/30/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)